در راستای اهداف مدیریت محترم مجموعه کلیه مواد پروتئینی اعم از :

1-گوشت گوساله

2-گوشت گوسفندی


3-مرغ


4-ماهی(بزودی)