درباره ما

با سلام

فرروشگاه آسیا پروتئین

مفتخر است به مدیریت آقای علوی پور در زمینهای گوشت گوساله، گوشت گوسفندی و مرغ فعالیت نماید.